OLO bestaat 10 jaar!

Trots op 10 jaar Omgevingsloket online!

Op 1 oktober 2020 bestond het Omgevingsloket online (OLO) 10 jaar. Caesar zorgt samen met haar deelneming Value&Result voor het succesvol in de lucht houden van deze door praktisch alle gemeentes en waterschappen gebruikte applicatie. Als applicatiebeheerder en ontwikkelaar met behulp van de Nederlandse low code platform BeInformed . (Van papier naar digitaal, rekening houdend met tal van wetten en besluiten). Wij citeren graag uit de publicatie van infomil:

De lancering van een digitaal loket voor omgevings- en watervergunningen zorgde in 2010 voor grote veranderingen. Voor aanvragers én behandelaars. De afgelopen 10 jaar is het OLO flink doorontwikkeld. Aan de ene kant om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen zoals eHerkenning, en aan de andere kant om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen aan digitale loketten op het gebied van beveiliging, de AVG en de basisregistraties. Hoewel het OLO al 10 jaar bestaat, is het een stabiel en gecontroleerd systeem waar overheden, burgers en bedrijven nog steeds op kunnen rekenen.”

Lees hier het bericht!