OLO bestaat 10 jaar!

Trots op 10 jaar Omgevingsloket online!

Op 1 oktober 2020 bestond het Omgevingsloket online (OLO) 10 jaar. Caesar zorgt samen met haar deelneming Value&Result voor het succesvol in de lucht houden van deze door praktisch alle gemeentes en waterschappen gebruikte applicatie. Als applicatiebeheerder en ontwikkelaar met behulp van de Nederlandse low code platform BeInformed . (Van papier naar digitaal, rekening houdend met tal van wetten en besluiten). Wij citeren graag uit de publicatie van infomil:

De lancering van een digitaal loket voor omgevings- en watervergunningen zorgde in 2010 voor grote veranderingen. Voor aanvragers én behandelaars. De afgelopen 10 jaar is het OLO flink doorontwikkeld. Aan de ene kant om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen zoals eHerkenning, en aan de andere kant om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen aan digitale loketten op het gebied van beveiliging, de AVG en de basisregistraties. Hoewel het OLO al 10 jaar bestaat, is het een stabiel en gecontroleerd systeem waar overheden, burgers en bedrijven nog steeds op kunnen rekenen.”

Lees hier het bericht!

regel-Service

Wilt u de Omgevingswet implementeren en aansluiten op het digitale stelsel (DSO)?

Wij helpen gemeenten en provincies met het aansluiten op het digitale stelsel (DSO) van de Omgevingswet, door middel van toepasbare regels. Daarbij maken we gebruik van een regel-Bibliotheek, waarin we juridische teksten en de bijbehorende toepasbare regels opslaan en beheren ten behoeve van hergebruik. Zie onderstaande figuur.

Toepasbare regels bij regel-Service

Onze dienstverlening bestaat uit het volgende:

  • Introductie- en trainingssessies voor het maken van toepasbare regels;
    Voor een programma overzicht kunt u hier klikken. Wilt u een training op maat? Dan kunt u een persoonlijke training hier aanvragen.
  • Ondersteuning bij het maken van toepasbare regels en indieningsvereisten (u kunt hierbij kiezen voor verschillende diensten niveaus, van maximaal zelf aan de slag gaan tot volledige zorg uit handen nemen);
    Dit hoeft u uiteraard niet gelijk te beslissen. Nadat we met elkaar kennis hebben gemaakt en u van de nodige informatie hebben voorzien, kunnen we samen een strategie bedenken wat het beste bij uw organisatie past. U kunt op deze pagina onze partners bekijken en hoe wij met een samenwerking omgaan.
  • Beheren van de toepasbare regels vanuit onze landelijke service organisatie.
    Wij staan beschikbaar voor uw vragen en aanpassingen. Wij maken gebruik van een database aan toepasbare regels, zodat wij deze kunnen hergebruiken en makkelijk kunnen aansluiten op het DSO. Dit zijn regels die al ‘goedgekeurd’ zijn waar alleen aanpassingen nodig zijn om aan te sluiten op uw organisatie.  

Wij zijn een onafhankelijke dienstverlener en werken met software producten van onder meer Berkeley Bridge, FLO Legal en Regeldienst.

Voor het maken van integrale omgevingsplannen werken wij samen met diverse adviesbureaus. Wij hebben hiervoor contacten met onder meer Wissing en SAB. Daarnaast zijn wij samen met Royal HasKoningDHV en IDgis oprichter van GemeenteDSO.

Heeft u interesse of andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

www.regel-service.nl