Value&Result introduceert Olo-trainingen

Olo trainingen Olo trainingen Na een periode van onderzoek bij gemeenten. Konden wij de conclusie trekken dat gemeenten meer uit het Omgevingsloket online kunnen halen. Als de ontwikkelaars, willen wij natuurlijk dat Olo de gemeenten maximaal ondersteunt. Om dit te bewerkstelligen hebben wij een aantal trainingen opgesteld.

Olo trainingen

De onderwerpen van de trainingen zijn bepaald op basis van de resultaten van het onderzoek. Er is een introductietraining, een training over het aanvragen en een training over hoe het juiste beheer het behandelen in Olo vergemakkelijkt. Daarnaast bieden we een training aan dat bevoegd gezagen voorbereidt op de komst van de nieuwe Omgevingswet.

De trainingen zijn bedoeld voor vergunningaanvragers, adviseurs en (nieuwe) medewerkers van bevoegd gezagen.

De trainingen worden gehouden op de woensdagen in de maand april. Kijk voor meer informatie over de Olo-trainingen op www.olotrainingen.nl

Meldingenportaal NEa live!

De Nederlandse emissieautoriteit (NEa) borgt dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen. Dat doet de NEa door bedrijven te informeren, te adviseren en door toezicht te houden.

De NEa heeft zich gericht op het efficiënter uitvoeren van de eigen werkzaamheden en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Hier heeft de NEa onder andere Value&Result voor ingeschakeld.

Wij zijn trots op onze samenwerking met NEa waarin we oplossingen maken voor digitaal en organisatie-overstijgend samenwerken. – Chris van Wegen, directeur Value&Result

 
Value&Result heeft een digitale omgeving ontwikkeld waarin de deelnemers aan emissiehandel meldingen en aanvragen kunnen indienen en beheren. Hiermee sluit NEa aan op de ontwikkeling van het digitaal communiceren met bedrijven en burgers. Voor meer informatie bekijk het bericht van de NEa.
 
Koen Piepers is als modelleur van Value&Result nauw betrokken bij NEa.

Een aantal jaren geleden is de basis voor het meldingenportaal al gelegd. Een analyse ervan heeft geleid tot kleine aanpassingen en het actief maken van de omgeving op de testomgeving van V&R. In een projectteam bestaande uit medewerkers van de NEa en ik zijn plannen gemaakt om de omgeving te activeren. Met het automatiseren van het proces waarbij wijzigingen doorgevoerd worden, werkt de NEa aan een betere dienstverlening voor haar klanten. – Koen Piepers

 
De digitale omgeving biedt onder andere de volgende voordelen:
• Een actueel overzicht van alle zaken bij de NEa voor 1 of meerdere inrichtingen
• Een overzicht van alle communicatie met de NEa per zaak
• Eenvoudig raadplegen van de behandelstatus van zaken
• Een uniforme manier voor het indienen van documenten
 

Het was een uitdaging om de basisprocessen om te bouwen tot een gebruiksvriendelijk portaal, zonder afbreuk te doen aan de functionele koppeling met PAN (het bestaande systeem van de NEa, dat ook door Value&Result is ontwikkeld). Het was leerzaam, zowel voor mij, als voor V&R om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. – Koen Piepers

 
De livegang van deze digitale omgeving mocht natuurlijk gevierd worden!
De livegang van deze digitale omgeving mocht natuurlijk gevierd worden!

Wilt u weten of wij voor u iets kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Verbeterde ondersteuning in Be Informed herfst release 2016!

Value&Result maakt gebruik van het Be Informed platform. Be Informed heeft weer productverbeteringen aangebracht. Deze zijn doorgevoerd in de herfst release van 2016. Het resultaat is eenvoudiger en minder foutgevoelig implementeren van Be Informed.

Herfst release

In de nieuwe versie is het gebruik van bronnen als wetteksten eenvoudiger voor onze modelleurs. Het is nu mogelijk om met een speciale editor in Be Informed formele bronnen te maken, beheren en weer te geven. Denk hierbij aan wetten en regelgeving. Met de editor kan de modelleur nu eenvoudig wetteksten overzetten naar Be Informed, inclusief paragrafen, secties, artikelnummering en andere elementen die op wetteksten van toepassing zijn. Het is bovendien mogelijk om tijdversies toe te passen, omdat wetten vaak veranderen over tijd of pas vanaf een bepaalde datum ingaan.

Ook kan de modelleur voor alle invulvelden lay-out hints opgeven. Voorbeelden zijn het automatisch openen van dossierlijsten, het weergeven van update notificaties na een wijziging of het toevoegen van een tijdlijn aan de historie van je uitgevoerde acties.

Een andere toevoeging is de controle over de grootte van te uploaden bestanden. De eindgebruiker ziet nu bij het veld waar hij of zij bestanden kan uploaden, hoeveel MB het bestand maximaal mag zijn en hoeveel MB er nog over is na het uploaden.

Eigenlijk geldt voor de gehele herfst release: het modelleren is weer een stukje eenvoudiger geworden. Hierdoor kunnen wij nog sneller en beter modelleren met Be Informed!

Nieuws van InfoMil over het Omgevingsloket

Maakt uw organisatie gebruik van OLO-webservices? Houd dan rekening met het volgende:

Om te voldoen aan de nieuwe beveiligingseisen gaat Omgevingsloket op 30 september 2016 over naar TLS 1.2.
Dit heeft gevolgen voor alle organisaties die aangesloten zijn op webservices. Alle aangesloten partijen moeten voor die datum zorgen dat zij in staat zijn om TLS 1.2 te gebruiken.
Klik hier voor meer informatie.

Een Fruitful office!

fruitful afbeeldingfruitful afbeeldingElke week kijken wij reikhalzend uit naar de fruitmand van Fruitful office! Een rieten mand vol met diverse soorten vers fruit. Een investering in de gezondheid van onze medewerkers! Maar dit is niet de enige reden waarom wij voor Fruitful office hebben gekozen.

Voor elke fruitmand wordt er namelijk een fruitboom in Malawi geplant. In de periode april tot en met juni zijn er 59.896 fruitbomen geplant! Het planten van deze fruitbomen helpt lokale gemeenschappen en gaat ontbossing tegen.
Fruitful fruitmand
Altijd een gezond tussendoortje beschikbaar tijdens het beheren van het Omgevingsloket online en andere projecten. Wij worden blij van de wekelijkse fruitmand!

Voor meer informatie over Fruitful office, kijk even op www.fruitfuloffice.nl.