Goed nieuws!

Wij helpen gemeenten en provincies met het aansluiten op het digitale stelsel van de Omgevingswet. Daarbij maken we gebruik van een Modellen database, waarin we juridische teksten en de bijbehorende toepasbare regels opslaan en beheren ten behoeve van hergebruik.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Introductie- en trainingssessies voor het maken van toepasbare regels;
  • Ondersteuning bij het maken van toepasbare regels en indieningsvereisten (u kunt hierbij kiezen voor verschillende diensten niveaus, van maximaal zelf aan de slag gaan tot volledig ontzorgd worden);
  • Beheren van de toepasbare regels vanuit onze landelijke service organisatie.

Wij zijn een onafhankelijke dienstverlener en werken met software producten van onder meer Berkeley Bridge, FLO Legal en Regeldienst.

Klik hier om te gaan naar regel-Service haar eigen website!

Regel-Service Omgevingswet