Olo trainingen Olo trainingen Na een periode van onderzoek bij gemeenten. Konden wij de conclusie trekken dat gemeenten meer uit het Omgevingsloket online kunnen halen. Als de ontwikkelaars, willen wij natuurlijk dat Olo de gemeenten maximaal ondersteunt. Om dit te bewerkstelligen hebben wij een aantal trainingen opgesteld.

Olo trainingen

De onderwerpen van de trainingen zijn bepaald op basis van de resultaten van het onderzoek. Er is een introductietraining, een training over het aanvragen en een training over hoe het juiste beheer het behandelen in Olo vergemakkelijkt. Daarnaast bieden we een training aan dat bevoegd gezagen voorbereidt op de komst van de nieuwe Omgevingswet.

De trainingen zijn bedoeld voor vergunningaanvragers, adviseurs en (nieuwe) medewerkers van bevoegd gezagen.

De trainingen worden gehouden op de woensdagen in de maand april. Kijk voor meer informatie over de Olo-trainingen op www.olotrainingen.nl

Value&Result introduceert Olo-trainingen