De Nederlandse emissieautoriteit (NEa) borgt dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen. Dat doet de NEa door bedrijven te informeren, te adviseren en door toezicht te houden.

De NEa heeft zich gericht op het efficiënter uitvoeren van de eigen werkzaamheden en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Hier heeft de NEa onder andere Value&Result voor ingeschakeld.

Wij zijn trots op onze samenwerking met NEa waarin we oplossingen maken voor digitaal en organisatie-overstijgend samenwerken. – Chris van Wegen, directeur Value&Result

 
Value&Result heeft een digitale omgeving ontwikkeld waarin de deelnemers aan emissiehandel meldingen en aanvragen kunnen indienen en beheren. Hiermee sluit NEa aan op de ontwikkeling van het digitaal communiceren met bedrijven en burgers. Voor meer informatie bekijk het bericht van de NEa.
 
Koen Piepers is als modelleur van Value&Result nauw betrokken bij NEa.

Een aantal jaren geleden is de basis voor het meldingenportaal al gelegd. Een analyse ervan heeft geleid tot kleine aanpassingen en het actief maken van de omgeving op de testomgeving van V&R. In een projectteam bestaande uit medewerkers van de NEa en ik zijn plannen gemaakt om de omgeving te activeren. Met het automatiseren van het proces waarbij wijzigingen doorgevoerd worden, werkt de NEa aan een betere dienstverlening voor haar klanten. – Koen Piepers

 
De digitale omgeving biedt onder andere de volgende voordelen:
• Een actueel overzicht van alle zaken bij de NEa voor 1 of meerdere inrichtingen
• Een overzicht van alle communicatie met de NEa per zaak
• Eenvoudig raadplegen van de behandelstatus van zaken
• Een uniforme manier voor het indienen van documenten
 

Het was een uitdaging om de basisprocessen om te bouwen tot een gebruiksvriendelijk portaal, zonder afbreuk te doen aan de functionele koppeling met PAN (het bestaande systeem van de NEa, dat ook door Value&Result is ontwikkeld). Het was leerzaam, zowel voor mij, als voor V&R om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. – Koen Piepers

 
De livegang van deze digitale omgeving mocht natuurlijk gevierd worden!
De livegang van deze digitale omgeving mocht natuurlijk gevierd worden!

Wilt u weten of wij voor u iets kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meldingenportaal NEa live!