Value&Result maakt gebruik van het Be Informed platform. Be Informed heeft weer productverbeteringen aangebracht. Deze zijn doorgevoerd in de herfst release van 2016. Het resultaat is eenvoudiger en minder foutgevoelig implementeren van Be Informed.

Herfst release

In de nieuwe versie is het gebruik van bronnen als wetteksten eenvoudiger voor onze modelleurs. Het is nu mogelijk om met een speciale editor in Be Informed formele bronnen te maken, beheren en weer te geven. Denk hierbij aan wetten en regelgeving. Met de editor kan de modelleur nu eenvoudig wetteksten overzetten naar Be Informed, inclusief paragrafen, secties, artikelnummering en andere elementen die op wetteksten van toepassing zijn. Het is bovendien mogelijk om tijdversies toe te passen, omdat wetten vaak veranderen over tijd of pas vanaf een bepaalde datum ingaan.

Ook kan de modelleur voor alle invulvelden lay-out hints opgeven. Voorbeelden zijn het automatisch openen van dossierlijsten, het weergeven van update notificaties na een wijziging of het toevoegen van een tijdlijn aan de historie van je uitgevoerde acties.

Een andere toevoeging is de controle over de grootte van te uploaden bestanden. De eindgebruiker ziet nu bij het veld waar hij of zij bestanden kan uploaden, hoeveel MB het bestand maximaal mag zijn en hoeveel MB er nog over is na het uploaden.

Eigenlijk geldt voor de gehele herfst release: het modelleren is weer een stukje eenvoudiger geworden. Hierdoor kunnen wij nog sneller en beter modelleren met Be Informed!

Verbeterde ondersteuning in Be Informed herfst release 2016!