Ons eerste succes in 2016 met betrekking tot het Omgevingsloket valt al weer te melden! Per 27 januari is er een nieuwe versie van Omgevingsloket online beschikbaar: versie 2.11.4.

In de nieuwe versie zijn onder andere de wijzigingen Activiteitenbesluit 4e tranche verwerkt. Ook gelden er strengere eisen aan het wachtwoord voor FTP. Daarnaast zijn er diverse formulieren aangepast en is extra browserondersteuning toegevoegd.

Voor een overzicht van alle wijzigingen willen we je doorverwijzen naar de website van Rijkswaterstaat.

Nieuwe versie Omgevingsloket beschikbaar