Cor Tempert werkt als architect binnen het project voor Online Omgevingsloket (OLO, www.omgevingsloket.nl). Met OLO kunnen burgers en bedrijven digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevings- en watervergunningen. De overheid kan met OLO de aanvragen behandelen. Ook kan met OLO een vergunningscheck worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is. Cor is al 5 jaar betrokken bij de ontwikkeling, optimalisatie en uitbreiding van het loket en heeft hierin veel mooie ervaringen opgedaan.

“Een “kick” om eindelijk iets op te leveren dat niet omviel en waar hij echt met trots op terugkijkt”

Halverwege 2009 komt Cor (40) in dienst als projectmedewerker bij het project OLO. Op dat moment bezit hij geen inhoudelijke kennis van de omgevingswetgeving. Het projectteam bestaat uit 25 specialisten, waaronder een project manager, een project secretaresse, functioneel ontwerpers, modelleurs, testers en infrastructuur specialisten; zoals Cor het noemt: “de complete rambam”.

Er wordt hard gewerkt om een werkende versie te bouwen. Deze versie moet de juridische webformulieren met betrekking tot de milieuwetgeving gaan bevatten.
Cor herinnert zich nog dat de wetgevingsregels die hieraan ten grondslag liggen door vijf personen werden overgetypt, waardoor veel typefouten ontstaan. In die periode wordt er veel ad hoc ontwikkeld en is aansturing vanwege het grote aantal medewerkers nogal eens ingewikkeld.
Ondanks dat er in 2010 nog onvoldoende getest is moet de geplande release, met de nodige gebreken, vanwege afspraken bij het ministerie “live”. worden gezet. Het eerste half jaar is OLO regelmatig “uit de lucht vanwege onderhoudswerkzaamheden”. Zo nu en dan is er zelfs een herstart van het systeem nodig.
De samenstelling van de projectgroep veranderd en Cor lost in een kernteam van drie mensen veel issues op. Er worden zowel functionele als product-specifieke issues opgelost. Dit kernteam bestaat net zolang totdat alle “blocking” issues zijn opgelost en begin 2011 wordt er een serieus stabiele versie opgeleverd.

Hierna wordt er een release opgeleverd waarbij de waterwet wordt geïntroduceerd. Cor ontwikkelt ter ondersteuning van deze wet veel algemene functionaliteit. Om diverse controles, zoals bijvoorbeeld grensbereik voor invoervelden, te kunnen toepassen wordt de configuratie “onder water” aangepast met de applicatie Windows Kladblok.

“Er ontstaat een juiste sfeer waarbij geldt: “overleg met elkaar, bel elkaar, help elkaar!”

Vanaf 2012 krijgt Cor steeds meer de leiding. Er wordt een officieel testteam ingezet. Eisen en voorwaarden worden duidelijk uitgeschreven.

Cor ontwikkelt in die periode een regressietest en voor alle wijzigingen en problemen moet een issue worden aangemaakt. Cor is dé oplosser van deze issues.
Deze release word hierdoor echt een kwalitatieve en stabiele release waar het ministerie zeer tevreden over is. Cor spreekt hier ook echt over een “kick” om eindelijk iets op te leveren dat niet omvalt en waar hij echt met trots op terugkijkt.
Vanaf 2013 wordt er ontwikkeld met Value&Result als hoofdaannemer. In deze versie wordt weer veel nieuwe wetgeving geïmplementeerd. Nieuw binnen deze release is dat er pas ontwikkeld mag worden nadat het technisch ontwerp door de juiste personen is goedgekeurd.

Daarnaast wordt er vanaf deze versie gebruik gemaakt van de standaard lay-out van de applicatie waardoor er meer eenduidigheid en duidelijkheid binnen de applicatie ontstaat, zoals een zelfde opzet voor alle taken.
Vanaf dat moment vindt overleg ook plaats op het juiste niveau. Het vindt plaats tussen de domeinexperts, architect en modelleur. Er ontstaat een juiste sfeer waarbij geldt: “overleg met elkaar, bel elkaar, help elkaar!”.
In 2014 wordt ook het functioneel ontwerpen door Value&Result uitgevoerd. Vanaf nu is er een Value&Result projectteam dat alle verschillende rollen op zich neemt. Dit zorgt voor duidelijkheid over welke functionaliteit er ontworpen, gebouwd en getest moet worden. In dit jaar ontstaat de unieke situatie dat Cor met zijn team meerdere releases in het jaar
oplevert. Na de oplevering van release 2.10.0 verschijnt in hetzelfde jaar een release 2.10.1 met de functionaliteit voor ‘Vergunningvrij bouwen en verbouwen’.
Nog voordat de wetgeving officieel rond is, wordt er samen met de do- meineigenaren reeds een vertaling gemaakt van de hele wetgeving naar voor de burger duidelijke regels en formulieren binnen de applicatie.

Daarnaast worden er demo’s gegeven aan experts. Ze zijn erg verrast dat het er al zo goed uit ziet en daarnaast is er ook nog ruimte om hun aanbevelingen te verwerken. De experts geven hun directe goedkeuring aan het ministerie voor uitlevering van de release.Achteraf bezien waren de regels in de release van OLO eerder gereed dan dat werd ingevoerd.

“Kortom, dit project voor de overheid is uiteindelijk een enorm succes te noemen!”

In het jaar 2015 zorgt Value&Result voor een primeur: Er worden vier releases opgeleverd. Naast het doorvoeren van de laatste wetswijzigingen is hierin bijvoorbeeld ook nieuwe functionaliteit ingericht voor de regionale uitvoeringsdiensten. Verder is er veel
aandacht besteed aan beveiliging volgens de door het ministerie verstrekte richtlijnen. Cor is op dit moment in gesprek met de adviseurs van Rijkswaterstaat om te bepalen welke functionaliteit er in Release 2.12 mag worden ontwikkeld.

Met OLO als centraal loket wordt de gebruiker op een eenduidige manier verzocht om het verstrekken van informatie. Toch is de moeilijke aansluiting van de taal van wetgeving bij de taal van de gebruiker één van de onderwerpen waarover wordt nagedacht. Waar volgens Cor ook nog een belangrijke slag te maken valt is de gelijke afhandeling van de zaak door de overheden, zodat dit proces ook eenduidig en inzichtelijker wordt.
De komende jaren zal het Omgevingsloket Online nog veel burgers en bedrijven helpen bij het aanvragen en verkrijgen van hun vergunning. Er is op dit moment nog steeds een toename van het aantal gebruikers te zien.

Op dit moment heeft het ministerie een enorm vertrouwen in het team van Cor en de kwaliteit waarmee zij releases opleveren! Live-gang
van de laatste releases zijn zonder problemen verlopen. Er vindt goede communicatie plaats tussen de domeinexperts, functioneel beheerders, applicatiebeheerders ,architecten en modelleurs. Kortom, dit project voor de overheid is uiteindelijk een enorm succes te noemen!
Wil je een vraag stellen aan Cor? Neem dan contact met hem op via c.tempert@valueresult.nl of bel naar 085 864 0250.

5 Jaar Omgevingsloket Online