Pensious
in association with Financialcare en Hogeschool Windesheim V&R has started a project in order to realize an application which allows users users to calculate what pension they have at retirement age and how they can supplement this if necessary. The project began as a graduation project and is now being developed further and tested by our own employees.
The marketing campaign begins after the summer and then the system will go live.

Pensious

In samenwerking met Financialcare en Hogeschool Windesheim heeft V&R een project gestart voor het realiseren van een applicatie waarmee gebruikers kunnen berekenen welke pensioenrechten ze hebben op de pensioengerechtigde leeftijd en hoe ze dit eventueel kunnen aanvullen. Het project is begonnen als afstudeeropdracht en wordt nu doorontwikkeld en getest. De marketing campagne begint na de zomer en vervolgens gaat het systeem live.

First steps in financial marketEerste stappen in financiële markt