Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) organiseert eind oktober een ronde tafel op het gebied van ‘eHerkenning in IenM systemen’. Het doel van deze sessie is kennisdeling op het gebied van eHerkenning. Value&Result participeert in deze bijeenkomst als ervaringsdeskundige.

Achtergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelt en beheert een groot aantal informatiesystemen bedoeld voor gebruik door burgers, bedrijven en organisaties. Om toegang te krijgen tot deze systemen moet vooraf toestemming worden gevraagd (identificatie, authenticatie en autorisatie). Identificatie is bekend maken wie je bent, authenticatie is vaststellen of je bent wie je zegt dat je bent en autorisatie is controleren of je toegang mag krijgen tot het niet vrij toegankelijke deel van het systeem. Voor de identificatie, authenticatie en autorisatie van de medewerkers van bedrijven en organisaties is eHerkenning ontwikkeld. eHerkenning is één van de e-Overheid bouwstenen. Een aantal IenM systemen maakt gebruik van eHerkenning en voor andere systemen wordt nagedacht over of gewerkt aan het gebruik ervan. Om van eerdere ervaringen te leren en kennis te nemen van de ontwikkelinen op het gebied van eherkenning wordt deze ronde tafel georganiseerd.

Value&Result is ervaringsdeskundige

Value&Result (V&R) is ervaringsdeskundige op het gebied van eHerkenning. V&R heeft het eHerkenning binnen het  Omgevingsloket Online geïntegreerd. Bedrijven kunnen via het Omgevingsloket Online vergunningen aanvragen en meldingen doen in het kader van de Omgevingswet. Identificatie en Authenticatie van deze bedrijven vindt plaats via eHerkenning.

Omgevingsloket3Op dit moment is het al mogelijk in te loggen met betrouwbaarheidsniveau 1. Per 1 januari 2014 hebben bedrijven eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om te kunnen inloggen in Omgevingsloket online. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de gebruikers van het Omgevingsloket. Voor niveau 2 worden door de middelenuitgever meer controles gedaan. De identiteit van de aanvrager wordt actief gecontroleerd op basis van een door een Staat afgegeven document (bv een paspoort of rijbewijs) of registratie (Gemeentelijke Basis Administratie). Daarnaast bepaalt bij niveau 2 de wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf expliciet welke mensen namens het bedrijf gemachtigd mogen worden om elektronisch zaken te doen in Omgevingsloket online namens het bedrijf.

De ervaring van V&R blijft blijft niet alleen beperkt tot het Omgevingsloket. V&R zal eHerkenning ook integreren in het zogenaamde PAN-systeem van de Nederlandse Emmissie autoriteit (NEa.). Bedrijven kunnen na identificatie en authenticatie via eHerkenning onder andere digitaal meldingen indienen bij de NEa. De NEa is ook een onderdeel van het I&M.

Tijdens de ronde tafel zal V&R haar ervaringen die zij heeft opgedaan met de integratie en implementatie delen.

Meer weten over het Omgevingsloket Online en e-Herkenning

 

Value&Result participeert in ronde tafel eHerkenning.