Omgevingsloket3Op tijd, binnen budget en beter van de afgesproken kwaliteit: Value&Result heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de versie 2.9 van het Omgevingsloket Online. Het Acceptatieteam van het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu heeft op 22 mei j.l. deze release geaccepteerd. In de laatste oplevering resteerde een minimaal aantal openstaande fouten. Daarmee is de met het ministerie afgesproken kwaliteit ruimschoots gehaald. Daarnaast is het project binnen planning en budget uitgevoerd. Een mooie prestatie van het Kernteam van Value&Result.

In productie: Op 1 juli 2013 komt versie 2.9 van Omgevingsloket online op de productieomgeving. In de nieuwe versie zijn wetswijzigingen en gebruikerswensen verwerkt en is een aantal fouten opgelost.

Release 2.9 van het Omgevingsloket Online geaccepteerd