Op 1 oktober 2012 is een nieuwe release van OLO (OmgevingsLoket Online) in productie gegaan. OLO bestaat uit een check- en een aanvraagmodule voor het aanvragen van omgevingsvergunningen. Sinds de introductie van het Omgevingsloket zijn er al ongeveer 400.000 digitale aanvragen ingediend en daar komen er op dit moment wekelijks ongeveer 3000 bij. Uit een artikel in Milieumagazine blijkt dat 84 % van de betrokken gemeenten ‘redelijk of goed’ tevreden is over OLO en dat de beoogde lastenverlichtingen worden gehaald.

Nieuwe release OmgevingsLoketOnline (OLO)