Zó kan het ook: één loket voor álle vergunningsaanvragen!

Hoe mooi zou dát zijn: met een eenvoudige muisklik toegang tot de vergunningsaanvraag voor uw plannen en ideeën. Dat is wat de overheid nu voorstaat: gemak, simpelheid, snelheid.

De ‘Omgevingswet’ gaat veranderen. De invoering is gepland in 2019, en het kan best nog een jaartje of wat langer duren voordat het helemaal ‘af’ is, maar de intentie is er: landelijk mínder regels, maar lokaal méér. Dat vraagt om een helder proces om de ‘vergunningsaanvragen’ efficiënt en klantgericht af te werken.

De visie:

Er komt een oplossing die een gebruiker met slechts één klik op de kaart op begrijpelijke wijze kan laten zien wat kan en wat mag. Dát wil de overheid voor ons gaan initiëren. De ontwikkeling daarvan wordt aan de markt overgelaten.

Onze bijdrage:

Onze kracht is het optimaliseren van bedrijfsprocessen door middel van het beheersen van wet- en regelgeving*. Voor inwoners en bedrijven betekent dat met onze oplossing snel en eenvoudig een melding, een vergunningscheck of een vergunningaanvraag kan worden gedaan. Het bevoegd gezag kan de oplossing gebruiken om de aanvraag snel en doelgericht af te handelen. Zo simpel is het.
Uiteraard voldoet deze oplossing aan de standaarden van KING; het werkt en blijft werken. Er is dus aansluiting op andere systemen, componenten en services van het Digitale Stelsel voor de Omgevingswet.

Het resultaat is meer productiviteit, zichtbare uniformiteit en betere kwaliteit van het regelbeheer- proces, en ook consistentie en transparantie richting de initiatiefnemers: één loket, één communicatiestroom. Uit een inventarisatie bij gemeenten blijkt dat dat nu al behoorlijk op orde is, maar het blijkt dus nog véél beter te kunnen. Méér gemak, meer inzicht en meer duidelijkheid dus voor de aanvrager/initiatiefnemers.

Voor uw gemak en zekerheid:

Wij bieden een serviceorganisatie die, waar nodig, ondersteunt bij het modelleren van de eigen lokale regels naar toepasbare regels, zodat deze naadloos integreren met de landelijke regels. Bovendien is er ondersteuning  middels opleidingen en cursussen voor zowel initiatiefnemers als voor medewerkers van bevoegd gezagen.

Wat is onze rol binnen OLO?

V&R is al sinds 2012 verantwoordelijk voor de door-ontwikkeling en het beheer van het huidige Omgevingsloket Online (OLO). Deze landelijk dekkende applicatie, waarmee omgevings-gerelateerde meldingen en vergunningen via het internet aangevraagd en behandeld kunnen worden, wordt in alle gemeenten gebruikt en is sinds de invoering meer dan 1 miljoen keer gebruikt voor het indienen van digitale aanvragen; elke maand komen er zo’n 15.000 aanvragen bij.

7 dagen per week, 24 uur per dag…. OLO is áltijd beschikbaar.

Het belang en het gebruiksgemak van OLO zijn daarmee aangetoond. Want het grote voordeel en gemak van OLO is het terugdringen van de administratieve lasten van burgers en bedrijven tijdens het checken en aanvragen van vergunningen. Bovendien zorgt het ervoor dat de behandeling door de bevoegd gezagen op een efficiënte en effectieve wijze wordt ondersteund.

Bent u geïnteresseerd in deze oplossing, neem dan contact op met V&R via info@valueresult.nl of bel met 085-8640250. Wij adviseren u graag.

* Aan de regels worden tijdversies toegekend. Hiermee kan met terugwerkende kracht worden bepaald welke regels op een bepaalde datum geldig waren. Bovendien kunnen hiermee toekomstige regels worden ingevoerd en geanalyseerd. De oplossing biedt aan zowel initiatiefnemers als aan bevoegd gezagen een gelijke informatiepositie, zodat de regels transparant kunnen worden toegepast.