Be Informed

Be Informed levert het Robotic Process Automation platform. Simpel gezegd is dit een framework met verschillende componenten, waar Value&Result gebruik van maakt. Een belangrijk kenmerk van het platform is dat het model dat je ontwerpt direct executeerbaar is. Dit betekent niets minder dan dat het model dat een modelleur ontwerpt, direct over te zetten is naar een werkende applicatie. Hierdoor gaan functionele details niet verloren. Oftewel: “het ontwerp is het model is de applicatie is de documentatie”. Het voordeel hiervan is dat het binnen een week mogelijk is om een werkende applicatie neer te zetten. Hierdoor kan op zeer korte termijn (een deel van) een bedrijfsproces geautomatiseerd worden. Zo heeft de klant snel een beeld van de gekozen oplossingsrichting.

De kracht van Be Informed is het ondersteunen van organisatie-overstijgend samenwerken. Verschillende klanten (die veelal in een keten samenwerken) van Value&Result maken hier succesvol gebruik van. Deze klanten kunnen een licentie afnemen bij Be Informed. Value&Result neemt meestal de implementatie voor haar rekening.

Door het slim toepassen van Be Informed kunnen serieus kosten bespaard worden. Nog een voordeel van Be Informed is dat het product eenvoudig uitgebreid of gewijzigd kan worden. Mede hierdoor zijn de ontwikkel- en beheerkosten relatief laag. Ook dit levert een financieel voordeel op voor de klanten van Value&Result.

Be Informed en Value&Result

Value&Result en Be Informed werken intensief samen. Value&Result werkt zoals gezegd met het Robotic Process Automation platform van Be Informed. Het komt regelmatig voor dat Be Informed een applicatie maakt en Value&Result het beheer hiervan op zich neemt. Daarnaast wordt er regelmatig samengewerkt op het gebied van marketing en sales.

Wetten en regels zijn vaak moeilijk te interpreteren. Daarom maakt Value&Result deze in modellen toepasbaar. Dit heet regelbeheersing. Value&Result is gespecialiseerd in het automatiseren van bedrijfsprocessen met regelbeheersing als belangrijke component. Hiermee weet Value&Result zich te onderscheiden. Eén van de klanten waarbij regelbeheersing succesvol wordt toegepast is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De wet- en regelgeving wordt door Value&Result in een applicatie geïmplementeerd. Burgers en bedrijven kunnen op begrijpelijke wijze beoordelen of ze een vergunning nodig hebben. Vervolgens kunnen ze via dezelfde applicatie eenvoudig een vergunning aanvragen of een melding doen. De applicatie wordt niet alleen door burgers en bedrijven gebruikt. Ook waterschappen, provincies en ministeries maken gebruik van de diensten van Value&Result.

Value&Result beschikt over vaardige modelleurs, (integratie-) architecten, business consultants, projectmanagers en back-/front-end engineers. Hierdoor beschikt Value&Result over alle rollen om een project, met Be Informed als platform, goed uit te kunnen voeren. Naast modellen maakt Value&Result ook integraties en koppelingen. Het toepassen van de huisstijl van de klant in de applicatie is een belangrijk uitgangspunt.

Het meest recente nieuws is de samenwerking van Value&Result en Be Informed met klantorganisatie Brabant Water. Be Informed heeft met Brabant Water een applicatie gebouwd. Het beheer en de doorontwikkeling is sinds kort in handen van Value&Result. Dit soort projecten is een kernactiviteit van Value&Result.

Huidige innovaties

Value&Result en Be Informed werken samen aan een oplossing voor de regelbeheersing in het Digitale Stelsel Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet treedt begin 2019 in werking. Voor die tijd moet er een applicatie zijn ontwikkeld die de toepasbaarheid van wetten en regels vereenvoudigd. Een uitdagend proces! Zowel landelijke als lokale regels spelen een grote rol. Al deze regels moeten worden opgenomen in de applicatie.

Ook ontwikkelt Value&Result een oplossing voor keten-overstijgende samenwerking tussen gemeentes, architectenbureaus en initiatiefnemers. Op dit moment is de ontwikkeling en verfijning van de applicatie in volle gang. Het Be Informed platform wordt hierbij als basis gebruikt.