5 Jaar Omgevingsloket Online

Cor Tempert werkt als architect binnen het project voor Online Omgevingsloket (OLO, www.omgevingsloket.nl). Met OLO kunnen burgers en bedrijven digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevings- en watervergunningen. De overheid kan met OLO de aanvragen behandelen. Ook kan met